Dirigent

Met ingang van november 2018 is Hans van Tent onze dirigent.

Hans van Tent, de tijdelijke dirigent van oratoriumvereniging Excelsior, begon zijn muzikale loopbaan als leraar basisonderwijs en later als schoolmusicus. Hij studeerde in Utrecht aan het conservatorium.
Met de bevoegdheid als 1ste graad muziekdocent heeft hij de muzikale ontwikkeling van aankomende leraren basisonderwijs proberen te ontwikkelen. Het is tegenwoordig van het grootste belang dat een aankomend leraar weet hoe hij op muzikaal gebied kinderen weet te inspireren. Je vervult als leraar of dirigent een voorbeeldfunctie.  Tijdens zijn opleiding in Utrecht ontdekte hij dat dirigeren van koren binnen zijn mogelijkheden lag en volgde een dirigeercursus bij Klaas Venneker. Daarnaast was hij medewerker bij de SNK, het latere Unisono, waar hij stem-, en koorvorming verzorgde.
In het verleden was hij de vaste dirigent van Excelsior. In de tussenliggende tijd is hij wel dirigent gebleven van zangkoor Vleuten-de Meern. In Houten heeft hij een koor opgericht met mensen die nooit enige koorervaring hebben opgedaan in hun leven. Het zijn mensen van wat oudere leeftijd, maar die veel plezier beleven aan het samen zingen van eenvoudige koorbewerkingen en canons. Hij wordt regelmatig gevraagd om workshops te leiden bij koren om met de leden te werken aan de koor- en stemvorming. Hij treedt ook vaak op als dirigent- invaller bij kamerkoren. Aan het bestaan als solozanger is een eind gekomen, maar daarom heeft hij nu meer tijd om zijn aandacht te richten op de koorwereld waar zijn hart ligt. Hij geniet nu een paar jaar van zijn werkzame bestaan als docent van zijn pensioen. Het muzikale vuur is echter nog niet uitgeblust omdat hij ook een zangstudie heeft voltooid aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam weet hij veel van de menselijke stem. Als bevoegd zangpedagoog heeft hij een lespraktijk. De repetities worden altijd met stem-,  adem- en resonansoefeningen begonnen. Mensen komen daarbij los van hun dagelijkse sleur en weten zich te richten op de klank van het totale koor. Dit komt de concentratie tijdens de repetitie ten goede. Je kunt moe zijn van een hele dag, maar zingen maakt en houdt mensen fit. Dat zal mogelijk moeten blijken uit de vitaliteit die merkbaar is bij het komende concert.

.